Phuong Linh - BSc(Hon) - First Class

Phuong Linh - BSc(Hon) - First Class

05.04.2024

Trong một lần tìm kiếm về ACCA trên Google, em đã đọc được bài chia sẻ của chị...

Hoang - BSc(Hon) - First Class

Hoang - BSc(Hon) - First Class

31.01.2024

A thank for my OBU mentor – Tran Nguyen

Đã hơn một năm rồi kể từ...

Khánh Duy - BSc(Hon) - Upper Second Class

Khánh Duy - BSc(Hon) - Upper Second Class

28.12.2023

Mình biết đến chị Trân và Trannacca thông qua một cuộc thi do ACCA Việt Nam...

Thanh Hà - BSc(Hon) - Upper Second Class

Thanh Hà - BSc(Hon) - Upper Second Class

19.12.2023

Hành trình chinh phục tấm bằng Cử Nhân Đại Học Oxford Brookes (OBU) chắc có lẽ...

Mỹ Linh - BSc(Hon) - Lower Second Class

Mỹ Linh - BSc(Hon) - Lower Second Class

23.04.2023

Cuối cùng thì sau 6 năm, kể từ lúc bắt đầu đi làm, mình cũng đã có tấm...

Tín - BSc (Hon) - Upper Second Class

Tín - BSc (Hon) - Upper Second Class

17.02.2023

Mình biết đến lộ trình chinh phục tấm bằng Cử Nhân Anh quốc của Đại Học Oxford Brookes...

Tran Le - BSc (Hon) - First Class

Tran Le - BSc (Hon) - First Class

12.11.2022

My ACCA journey with TRANNACCA

Em biết đến ACCA vào giai đoạn trước khi em đi tốt nghiệp THPT....

Minh Hoang - BSc (Hon) - First Class

Minh Hoang - BSc (Hon) - First Class

15.10.2022

At the same time of completing ACCA Professional Qualification, i decided to seek Bachelor of Science in Applied...