Môn F7/FR - ACCA

Môn F7/FR - ACCA

[[__price]] [[__comparePrice]] [[__available]]

Môn F7/FR: Financial Reporting chuyên về Lập Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp, là 1 trong 6 môn thuộc nhóm kỹ năng ứng dụng (Applied SKills) trong cấp độ Năng lực cốt lõi (Fundamental) F – ACCA và môn nâng cao của môn F3/FA chuyên về kế toán tài chính.

 • [[option.name]]
  • [[value]]

 

F7/FR – FINANCIAL REPORTING

 

 

Môn F7/FR: Financial Reporting chuyên về Lập Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp, là 1 trong 6 môn thuộc nhóm kỹ năng ứng dụng (Applied SKills) trong cấp độ Năng lực cốt lõi (Fundamental) F – ACCA và môn nâng cao của môn F3/FA chuyên về kế toán tài chính. Trọng tâm của môn F7/FR ngoài việc chuẩn bị hoàn chỉnh các báo cáo tài chính đơn lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất thì học viên còn cần phải đảm bảo kiến thức về IAS/IFRS của mình để thực hiện các bài tập tình huống về định khoản và phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu. 

 

Với 5 môn thuộc cấp độ kỹ năng ứng dụng (Applied SKills) bao gồm F5/PM, UK F6/UK TX, F7/FR, F8/AA và F9/FM, học viên cần đăng kí thi theo lịch thi trên máy tính cố định mỗi quý của ACCA (Quarter CBE), tức là thi trên máy tính với lịch thi lịch thi cố định 4 kỳ/năm của ACCA được diễn ra vào tháng 3,6,9,12. 

 

 

Lợi ích sau khi hoàn thành khóa học F7/FR - Financial Reporting tại TRANNACCA? 

 

Môn Lập Báo Cáo Tài Chính F7/FR sẽ giúp học viên phát triển nguyên lý kế toán và nguyên tắc định khoản  đã học ở môn F3/FA để từ đó tiếp tục mở rộng kiến thức về định khoản quốc tế theo chuẩn mực IAS/IFRS để chuẩn bị và lập các báo cáo tài chính độc lập. Ngoài ra, môn Lập Báo Cáo Tài Chính F7/FR cũng sẽ giúp học viên hoàn thiện kỹ thuật hợp nhất báo cáo tài chính cũng như giúp học viên bổ sung các kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính dựa trên nền tảng kiến thức cơ bản được tích lũy từ môn F3/FA.  

 

Nguồn: ACCA

 

 

iCOM 2 - AdDIpAB: Advance Diploma in Accounting and Business 

Sau khi hoàn thành 6 môn thuộc nhóm kỹ năng ứng dụng (Applied SKills) trong cấp độ Năng lực cốt lõi (Fundamental) F – ACCA, học viên chỉ cần hoàn thành thêm khóa học đạo đức nghề nghiệp Online (EPSM) sẽ được ACCA cấp văn bằng AdDipAB: Advance Diploma in Accounting and Business được gọi là Văn bằng nâng cao kế toán và Kinh doanh, giúp học viên tăng lợi thế cạnh tranh rất lớn khi xin việc làm sau tốt nghiệp hoặc thăng tiến trong công việc. 

 

Các bạn có thể tham khảo thêm khóa tích hợp iCOM 2 - AdDIpAB để đăng ký khóa học trọn gói lấy bằng Advance Diploma in Accounting and Business tại TRANNACCA với chi phí cạnh tranh nhất. 

 

Nguồn: TRANNACCA

 

Sau khi hoàn thành Kiến thức của môn F7/FR cùng với môn F3/FA và SBR thì với những học viên theo đuổi theo hướng kế toán chuyên nghiệp thì các bạn có thể đăng kí thi và lấy bằng Chứng chỉ CertIFR (Certificate in International Financial Reporting) được xem là chứng chỉ Lập báo cáo tài chính quốc tế và Văn bằng DipIFR (Diploma in International Financial Reporting) được xem là chứng chỉ Lập báo cáo tài chính quốc tế nâng cao, được cấp bởi ACCA.

 

 

Tính Kết Nối Của Khóa F7/ FR - Lập Báo Cáo Tài Chính Trong Chương Trình ACCA

Nguồn: ACCA

 

 

Cấu Trúc Môn Thi  F7/FR  - Lập Báo Cáo Tài Chính - ACCA

Nguồn: ACCA

 

 

 

Học môn F7/FR - ACCA online 24/7 với TRANNACCA - LOOR Training

 

Lớp học công nghệ - linh hoạt và hiệu quả tối đa: bài giảng được tổ chức và sắp xếp tối ưu nhất giữa lý thuyết và bài tập, giúp học viên tối ưu hóa trong việc tiếp thu kiến thức và thực hành bài tập, từ đó tối ưu hóa kỹ năng làm bài thi hiệu quả. 

 

Nền tảng đào tạo Online chuyên nghiệp: đơn giản và dễ sử dụng: học viên có thể học thông qua kết nối Internet trên trên các thiết bị di động khác nhau (laptop, Tablet, Smartphone.

 

Thời gian học linh hoạt và tương tác không giới hạn địa lý: học viên có thể học và xem lại bài giảng nhiều lần để hiểu rõ thêm về kiến thức nhưng tiết kiệm thời gian di chuyển và khoảng cách địa lý. 

 

Hỗ trợ tài liệu học thuật miễn phí và truy cập không giới hạn: Các học viên sẽ được cung cấp tài liệu học miễn phí cùng hệ thống bài giảng được cập nhật và lưu trữ trong thời gian dài, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học viên truy cập không giới hạn trong suốt thời hạn khóa học.

 

Hỗ trợ học viên off-the-class: trong quá trình học, nếu học viên vẫn gặp khó khăn trong quá trình tiếp thu kiến thức và bài tập thì sẽ được hỗ trợ kip thời để giúp học viên bổ sung kiến thức và kỹ năng làm bài phù hợp. 

 

 

 

Tài liệu miễn phí bổ trợ cho khóa học

 

Bên cạnh các tài liệu học được cung cấp miễn phí từ TRANNACCA đối với học viên cũng có thể tìm hiểu và tiếp cận thêm các nguồn bổ trợ kiến thức từ ACCA để giúp các bạn để có thể ôn tập trước các kỳ thi do ACCA tổ chức chi tiết tại đây

 

ACCA Examiner’s Report - Báo cáo tổng hợp qua các kỳ thi từ giám khảo ACCA

Báo cáo tổng hợp của các giám khảo qua các kỳ thi ACCA bao gồm phân tích và giải đáp nguyên nhân các lỗi thường hay mắc phải của thí sinh, từ đó giúp học viên có thể nắm bắt kịp thời và hạn chế những lỗi thường hay mắc phải trong quá trình đọc hiểu và phân tích đề thi của ACCA sắp tới. 

 

ACCA Technical Articles - Báo cáo chuyên đề ngắn liên quan đến môn học ACCA

Các bài báo cáo chuyên đề ngắn đến từ các giám khảo của ACCA về các chủ đề trọng yếu trong môn học. Học viên có thể tham khảo các bài viết này để có thể nắm được xu hướng ra đề thi của giám khảo cũng như bổ trợ kiến thức chuyên sâu hơn về các chủ đề này trong công việc và học tập. 

 

ACCA Specimen Exams - Demo thi trên máy tính miễn phí các môn học ACCA

Bộ đề thi mẫu được cung cấp miễn phí cho tất cả các môn của ACCA bao gồm cả cấp độ Năng lực cốt lõi (F-ACCA) và Chuyên nghiệp (P-ACCA) trên giao diện máy tính và giả lập môi trường thi thực tế nhằm giúp học biên có thể thực hành và làm quen với format bài thi trước các kỳ thi thực tế. 

 

ACCA Past Exams - Các đề thi cũ lưu giữ hằng năm cho các môn học ACCA

Các bộ đề thi cũ lưu giữ hằng năm được cung cấp miễn phí cho tất cả các môn của ACCA bao gồm cả cấp độ Năng lực cốt lõi (F-ACCA) và Chuyên nghiệp (P-ACCA) giúp học viên có thể àm quen và thực hành với các dạng câu hỏi khác nhau trước khi chính thức bước vào kỳ thi thực tế. 

 

 

Nội dung chương trình học theo hình thức LO-OR Training tại TRANNACCA:

 

➕ Ghi nhận và định khoản các giao dịch theo chuẩn mực kế toán tài chính quốc tế IAS/IFRS nâng cao

 

➕ Kỹ thuật hợp nhất báo cáo tài chính nâng cao từ môn F3/FA

 

➕ Áp dụng các chuẩn mực kế toán kế toán tài chính quốc tế IAS/IFRS trong việc chuẩn bị lập báo cáo tài chính nâng cao bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi lỗ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 

➕ Áp dụng các chuẩn mực kế toán kế toán tài chính quốc tế IAS/IFRS trong việc chuẩn bị và lập báo cáo tài chính nâng cao bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi lỗ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 

➕ Đọc hiểu các chỉ số tài chính và kỹ thuật phân tích báo báo cáo tài chính độc lập nâng cao

 

 

Cấu trúc bài giảng được xây dựng theo mô hình LORE (phát triển kiến thức toàn diện) độc quyền tại TRANNACCA:

 

 • Lectures: bồi dưỡng kiến thức và năng lực cốt lõi của môn học, được phát triển độc quyền bởi TRANNACCA

 

 • Overview: hướng dẫn tổng quan về môn học và phương pháp tiếp cận môn học hiệu quả, được phát triển độc quyền bởi TRANNACCA

 

 • Revision: hỗ trợ sửa bài tập và củng cố lại kiến thức, từ đó giúp học viên nâng cao năng lực xử lý tình huống cho các dạng câu hỏi khác nhau. 

 

 • Exam Techniques: hướng dẫn kỹ năng làm bài thi hiệu quả, giúp học viên phát triển kỹ năng phân tích đề thi và thực hành kỹ năng làm bài thi hiệu quả.
 
 

-------------------------------------------

 

 • Bộ Mock Exam miễn phí: bộ đề mẫu và đề thi tổng hợp Mock Exam để học viên luyện tập trước kỳ thi.

 

 • Bộ tài liệu ACCA miễn phí - Course Materials cập nhật giáo trình của ACCA cùng các tài liệu tham khảo miễn phí khác. 

 

 • 1 Tài khoản học Online miễn phí và độc quyền của TRANNACCA: giúp học viên truy cập khóa học không giới hạn trong vòng 4 tháng.

 

 • Hổ trợ học thuật offline cho học viên khi gặp khó khăn về bài tập trong suốt thời hạn đăng ký khóa học. 

 

 

 

Hướng dẫn đăng ký các khóa học tại TRANNACCA: 

 

 • Chọn "Gửi tin nhắn" trong mục khóa học để liên hệ Page TRANNACCA và xác nhận giữ chỗ cho khóa học đăng ký.

 

 • Chuyển khoản học phí khóa học đăng ký: sau khi được xác nhận giữ chỗ khóa học từ TRANNACCA, các bạn chuyển khoản khóa học trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm đăng ký. Sau 5 ngày làm việc, hệ thống sẽ mở lại đăng kí khóa học cho học viên tiếp theo.

 

 • Hoàn tất đăng ký: sau khi chuyển khoản thành công, các bạn vui lòng gửi tin nhắn Page TRANNACCA để hoàn tất đăng ký và chính thức bắt đầu khóa học đã đăng ký. 

 

 

 

Điều kiện áp dụng cho các khóa học tại TRANNACCA: 

 

- Thời hạn truy cập khóa là 4 tháng (tính từ thời điểm TK được activate): TRANNACCA sẽ hỗ trợ hoãn/đóng băng TK cho phần thời gian còn lại của khóa học) nếu như bạn gặp các vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến việc hoàn thành khóa học. Việc hỗ trợ này chỉ được thực hiện 1 lần duy nhất trong suốt khóa học, vì vậy các bạn cố gắng sau khi đăng kí khóa thì hãy cố gắng hoàn tất khóa trong thời hạn cho phép nhé.
 
 
- Giảm giá 50% học phí để hỗ trợ học viên học lại môn thi chưa thành công: việc hỗ trợ này chỉ được áp dụng 1 lần/môn học cho mỗi học viên đối với các khóa học đã từng học tại TRANNACCA 
 
 
- Tài liệu miễn phí và cam kết duy nhất trong khóa học đã bao gồm trong học phí chỉ bao gồm Lecture Notes và Revision Kit. Riêng Sách Study Text là hỗ trợ tặng kèm của TRANNACCA nên phần tài liệu này được xem như tài liệu tham khảo (có thể thay đổi theo theo thời gian và theo từng môn) nên việc cập nhật và mua sách Sách Revision Kit và Study Text sẽ tùy thuộc vào quyết định của học viên.
 
 
- Các tài liệu được biên soạn độc quyền và cung cấp miễn phí bởi TRANNACCA trong phạm vi đào tạo khóa học Online nhằm hỗ trợ tốt nhất cho học viên và chỉ lưu hành nội bộ. Học viên không được chia sẻ và khai thác thương mại các tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự cho phép của TRANNACCA và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu bị phát hiện.
 
 
- Những trường hợp sau khi đã truy cập vào tài khoản thành công thì Trann chỉ hỗ trợ nếu liên quan đến nội dung bài giảng/bài tập. Riêng những lỗi phát sinh chủ quan về đường truyền mạng hoặc lỗi yêu cầu kỹ thuật do không thực hiện theo đúng hướng dẫn hoặc lỗi phát sinh từ thiết bị học tập của học viên thì sẽ không được hỗ trợ.
 
 
- Học phí không hoàn lại dưới bất kì hình thức nào.

 

 

 

Tính pháp lý của khóa học và chương trình:

 

 • Các môn học trong chương trình ACCA thuộc Văn Bằng Hành Nghề Kế Toán Công Chứng Chuyên Nghiệp do Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng Anh (ACCA) tổ chức và được sự chấp thuận bởi Bộ Tài Chính Việt Nam.

 

 • Đây là các môn học nghiệp vụ ngắn hạn và độc lập, không phải môn học liên kết đào tạo. 

 

 • Học viên hoàn toàn chủ động lựa chọn hình thức học trên nền tảng trực tuyến đối với các khóa học ACCA với sự hỗ trợ học thuật của TRANNACCA.

 

 

 

Bí quyết học thi hiệu quả môn F7/FR - ACCA:

 

“Học từ những cái nhỏ nhất sẽ giúp chúng ta kiếm được nhiều điểm nhất”

 

 

Consolidation:

 

Các bạn nên chú trọng thực hành phần Consolidation vì mục tiêu không phải để “balance” mà là để nắm được hết tất cả những issue có thể phát sinh trong quá trình hợp nhất các loại báo cáo. Những vấn đề khó mà các bạn thường gặp phải nhất trong quá trình Consolidation bao gồm:

+ Revaluation surplus

+ Acquisition within financial year (mua, sát nhập trong năm ví dụ như 6 tháng, v..v..)

+ Unrealised profit khi mua bán nội bộ từ Công ty Con -> Công ty Mẹ (vì từ cty mẹ qua cty con dễ tính hơn nhiều)

+ Goodwill calculation trong trường hợp Exchange Shares

+ Phân chia lãi lỗ giữa Group và NCI

 

Các bạn nên tự lập cho mình một danh sách các khoản cần điều chỉnh để từ đó khi làm bài thì mình sẽ dễ hệ thống lại và tiết kiệm được thời gian xoay vòng vòng với câu hỏi.

Ví dụ: khi đề bài cho Exchange Shares giữa Công ty Mẹ và Công ty Con thì goodwill các bạn cần điều chỉnh lại phần Consideration Transferred chẳng hạn, rồi sau đó nếu công ty con bán hàng cho công ty mẹ thì phần unrealised profit sẽ bi ảnh hưởng trên COGS, sau đó thì ảnh hưởng tiếp trong Group retained earnings, cuối cùng là inventory. Khi có “adjustment route”, thì các bạn chỉ cần notes lại trực tiếp trên câu hỏi để dễ dàng áp dụng vào bài làm của mình trong phần working

 

 

Effective Workings not balancing figures:

 

Rất nhiều bạn hí hửng khi biết mình làm ra báo cáo “cân” hết toàn bộ, cũng có bạn lại cảm thấy hoang mang khi báo cáo không ra “cân”, nhưng cuối cùng bạn không thể ra báo cáo hoàn hảo lại có điểm cao hơn bạn kia, tại sao? Vì chúng ta quá quan tâm vào kết quả mà quên mất quá trình. Khi thi các môn của ACCA, Examiners sẽ quan tâm đến working của các ban nhiều hơn “balance” vì kết quả không nói lên được bạn làm đúng hay sai. Vì vậy, chỉ cần tập trung làm tốt phần working, bạn vẫn sẽ được điểm cao như thường. 

 

Về trình tự working của Consolidation thường sẽ dễ hơn nhiều so với working của báo cáo thông thường, và thực tế khi làm bài thì các báo cáo CSFP, CSPL các bạn cần chú ý điều chỉnh phần right issue of share và bonus, revaluation trong năm là những phần khó và rất dễ “đánh lừa” người làm bài.

 

 

Thực hành trắc nghiệm từ môn F3/FA

 

Những bạn nào học từ môn F3/FA lên F7/FR thì sẽ có lợi thế rất lớn khi thi trắc nghiệm. Ngoài các câu hỏi trắc nghiệm các bạn thực hành trong Revision Kit của môn F7 thì các bạn cũng có thể làm thêm phần thực hành trắc nghiệm trong cuốn Revision Kit ở môn F3. Đây là nguồn trắc nghiệm rất bổ ích cho các bạn trong trường hợp các bạn bị thiếu hụt một lượng kiến thức nền ở các môn đầu tiên của ACCA do được miễn môn. Và các bạn cũng cần lưu ý là thi thi trắc nghiệm thì sẽ có những kỹ thuật riêng để thi trắc nghiệm, một trong những điểm nổi bật là “nhanh và chính xác”, vì vậy đừng tốn quá nhiều thời gian để ngồi trình bày bài bản vì chỉ có kết quả cuối cùng mới được tính thôi. Hãy tách bạch 2 phương pháp thi trắc nghiệm và thi tự luận trong quá trình ôn luyện F7/FR sẽ giúp bạn đạt điểm cao hơn.

 

 

Format of Financial Statements

 

Có một thực tế là việc thể hiện đúng format của các báo cáo tài chính sẽ giúp các bạn kiếm thêm được rất nhiều điểm easy marks. Nhưng có nhiều bạn thậm chí còn quên mất cả format khi trình bày báo cáo hoặc nhớ không đầy đủ dẫn đến việc trình bày lộn xộn. Từ bây giờ, các bạn hãy cố gắng nhớ cho đầy đủ và chi tiết cấu trúc và biểu mẫu của các loại báo cáo.

 

 

Time management

 

Thông thường vì các bạn nghĩ rằng Consolidation khó, nên các bạn dành rất nhiều thời gian cho các bài Consolidation, thậm chí dành luôn cả thời gian của các câu hỏi khác. Nhưng thật ra thì câu nào cũng sẽ chứa đựng độ khó như nhau cả thôi. Bạn lấy mất thời gian của câu khác để làm câu này thì cũng không có gì đảm bảo bạn sẽ dành trọn điểm cho câu đó cả, vì vậy chiến lược tốt nhất vẫn nên là phân bổ đều sức (và điểm) cho tất cả các câu hỏi, nếu đã hết thời gian thì phải qua câu khác. Và đến khi cuối giờ thì chúng ta sẽ quay lại nếu còn thời gian, còn nếu hết thì cũng không sao vì ít nhất chúng ta cũng đã hoàn thành toàn bộ câu hỏi với khả năng tốt nhất của mìn. 

 

“1.8 minutes per mark

 

 

Đừng quên IFRS/IAS:

 

Hầu như các bạn học môn F7/FR đều chú trọng tính toán mà lại quên mất việc học lý thuyết. Tuy nhiên, lý thuyết lại đóng 1 vai trò rất quan trọng để “vớt” điểm và nâng khả năng đậu của chúng ta lên. Thông thường mỗi kì thi ACCA sẽ chọn ngẫu nhiên từ 1 đến 2 IFRS/IAS để lồng vào các bài tập lớn nên các bạn khi học F7/FR cũng cần phải nắm được tất cả các IFRS/IAS. Cách tốt nhất để học IFRS/IAS là gắn nó vào các phần working, vì từ đó mình sẽ hiểu bản chất vấn đề tốt hơn. Ngoài ra, lượng kiến thức này sẽ giúp ích các bạn rất nhiều khi thi môn SBR - ACCA là môn cao nhất của nhánh Financial Accounting, là môn thi tự luận hoàn toàn và rất chú trọng hỏi về IFRS/IAS.

 

 

 

TRANNACCA

 

 

 

Tag liên quan

Bình luận

Hiển thị tất cả kết quả cho ""