Quỳnh Trần - BSc. (Hon) - Upper Second Class

Quỳnh Trần - BSc. (Hon) - Upper Second Class

03.04.2021

Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường ở bậc phổ thông, tôi là một người hoàn...

Minh Duy - BSc. (Hon) - Lower Second Class

Minh Duy - BSc. (Hon) - Lower Second Class

01.04.2021

Từ năm 3 Đại học rẽ ngang cử nhân Oxford Brookes (UK) 

Từ ngày ngồi trên...

Kim Tú - BSc. (Hon) - Upper Second Class

Kim Tú - BSc. (Hon) - Upper Second Class

01.04.2021

KỶ LUẬT VỚI CHÍNH MÌNH ĐỂ THÀNH CÔNG

 

Đầu tiên phải nói đến...

N. Phuong Anh - BSc. (Hon) - Lower Second Class

N. Phuong Anh - BSc. (Hon) - Lower Second Class

01.04.2021

CỬ NHÂN KẾ TOÁN ĐẠI HỌC OXFORD BROOKES DÀNH CHO DÂN "NGOẠI ĐẠO"

Với một người...

Hoang Anh - BSc. (Hon) - Upper Second Class

Hoang Anh - BSc. (Hon) - Upper Second Class

06.03.2021

Mình bắt đầu tìm hiểu và quyết định đi du học và theo đuổi chương trình BSc....

Khue - BSc. (Hon) - Lower Second Class

Khue - BSc. (Hon) - Lower Second Class

06.03.2021

Mình đã từ chối việc học theo lộ trình 4 năm đại học truyền thống - việc...

Thuc Bao - Thủ khoa môn F9 - FM

Thuc Bao - Thủ khoa môn F9 - FM

01.09.2019

Ôn luyện ACCA - Thử thách nhưng không hề khó khăn


Trước khi đến với...

Phương Nguyễn  - BSc. (Hon) - Upper Second Class

Phương Nguyễn - BSc. (Hon) - Upper Second Class

01.03.2019

Vượt qua chính mình để hoàn thành bằng cử nhân Oxford Brookes (UK) 

 

Mình chọn theo học chương trình...

Hiển thị tất cả kết quả cho ""