Môn P4/AFM - ACCA

Môn P4/AFM - ACCA

[[__price]] [[__comparePrice]] [[__available]]
 

Môn P4/AFM - ACCA: Advanced Financial Management chuyên về quản trị tài chính doanh nghiệp cấp chiến lược và là một trong bốn môn tự chọn cùng với môn P5/APM, P6/ATX và môn P7/AAA trong cấp độ Chuyên Nghiệp (Professional) P – ACCA.

 

 
 
 • [[option.name]]
  • [[value]]

 

 

P4/AFM - ACCA: ADVANCED FINANCIAL MANAGEMENT

 

Môn P4/AFM - ACCA: Advanced Financial Management chuyên về quản trị tài chính doanh nghiệp cấp chiến lược và là một trong bốn môn tự chọn cùng với môn P5/APM, P6/ATX và môn P7/AAA trong cấp độ Chuyên Nghiệp (Professional) P – ACCA. Môn P4/AFM - Quản tri tài chính doanh nghiệp cấp chiến lược được ACCA chính thức đổi tên gọi và thay đổi cấu trúc thi từ năm 2018.

 

Đây cũng là môn trực tiếp nâng cao từ môn F9/Financial Management ở cấp độ năng lực cốt lõi (F – ACCA) và là môn kết nối cùng với môn P5/APM để tiếp tục chuyên sâu hơn về phát triển tư duy quản trị tài chính chiến lược cũng như hoàn thiện kỹ năng phân tích tài chính nâng cao được sử dụng ở cấp độ quản trị toàn diện của doanh nghiệp, từ đó giúp giúp học viên có thể áp dụng hiệu quả trong môi trường làm việc thực tế và phát triển sự nghiệp tương lai trong thị trường Tài Chính toàn cầu. 

 

Với các môn thuộc cấp độ Chuyên Nghiệp (Professional) P – ACCA, học viên cần đăng ký thi theo lịch thi trên máy tính cố định mỗi quý của ACCA (Quarter CBE), tức là thi trên máy tính với lịch thi lịch thi cố định 4 kỳ/năm của ACCA được diễn ra vào tháng 3,6,9,12.

 

 

 

 

Lợi ích sau khi hoàn thành khóa học P4/AFM - Advanced Financial Management tại TRANNACCA? 

 

Môn P4/AFM - Advanced Financial Management sẽ tiếp tục giúp học viên hoàn thiện các kỹ năng mang tính chuyên môn hóa cao nhất ở nhánh quản trị tài chính cấp độ chiến lược được phát triển từ những kiến thức và kỹ năng được xây dựng từ cấp độ năng lực cốt lõi (F-ACCA) của môn F9/FM, bao gồm phân tích chuyên sâu và nắm rõ các mức độ ảnh hưởng thực tế từ các mô hình và lý thuyết quản trị tài chính cốt lõi trong việc hỗ trợ các cấp Lãnh đạo của doanh nghiệp trong việc đánh giá các quyết định mang tính chiến lược và ảnh hưởng toàn bộ hoạt động của công ty trong cả ngắn hạn và dài hạn. 

 

Bên cạnh đó, môn P4/AFM - Advanced Financial Management cũng giúp học viên phát triển kỹ năng ứng dụng chuyên sâu các mô hình tài chính cấp cao vào hoạt độn của doanh nghiệp cũng như hiểu rõ hơn vai trò của một chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp cấp cao, góp phần vào quá trình kiện toàn bộ máy hoạt động của doanh nghiệp. 

 

Giá trị cốt lõi nhất mà khóa P4/AFM - Advanced Financial Management chính là giúp trang bị cho học viên một hành trang kiến thức vững chắc và kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp toàn diện để hỗ trợ các cấp Lãnh Đạo của doanh nghiệp trong việc xác định được rủi ro và tác động của môi trường trong việc ra quyết định đầu tư và các quyết định M&A, từ đó đưa ra các giải pháp kịp thời để thúc đẩu sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tương lai. 

 

Tính kết nối của khóa P4/AFM trong chương trình ACCA 

 

 

 

Cấu trúc môn thi P4/AFM - ACCA: Advanced Financial Management 

 

 

 

Học môn P4/AFM - ACCA online 24/7 với TRANNACCA - LOOR Training

 

Lớp học công nghệ - linh hoạt và hiệu quả tối đa: bài giảng được tổ chức và sắp xếp tối ưu nhất giữa lý thuyết và bài tập, giúp học viên tối ưu hóa trong việc tiếp thu kiến thức và thực hành bài tập, từ đó tối ưu hóa kỹ năng làm bài thi hiệu quả. 

 

Nền tảng đào tạo Online chuyên nghiệp: đơn giản và dễ sử dụng: học viên có thể học thông qua kết nối Internet trên trên các thiết bị di động khác nhau (laptop, Tablet, Smartphone.

 

Thời gian học linh hoạt và tương tác không giới hạn địa lý: học viên có thể học và xem lại bài giảng nhiều lần để hiểu rõ thêm về kiến thức nhưng tiết kiệm thời gian di chuyển và khoảng cách địa lý. 

 

Hỗ trợ tài liệu học thuật miễn phí và truy cập không giới hạn: Các học viên sẽ được cung cấp tài liệu học miễn phí cùng hệ thống bài giảng được cập nhật và lưu trữ trong thời gian dài, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học viên truy cập không giới hạn trong suốt thời hạn khóa học.

 

Hỗ trợ học viên off-the-class: trong quá trình học, nếu học viên vẫn gặp khó khăn trong quá trình tiếp thu kiến thức và bài tập thì sẽ được hỗ trợ kip thời để giúp học viên bổ sung kiến thức và kỹ năng làm bài phù hợp. 
 

 

Tài liệu miễn phí bổ trợ cho khóa học

 

Bên cạnh các tài liệu học được cung cấp miễn phí từ TRANNACCA đối với học viên cũng có thể tìm hiểu và tiếp cận thêm các nguồn bổ trợ kiến thức từ ACCA để giúp các bạn để có thể ôn tập trước các kỳ thi do ACCA tổ chức chi tiết tại đây

 

ACCA Examiner’s Report - Báo cáo tổng hợp qua các kỳ thi từ giám khảo ACCA

Báo cáo tổng hợp của các giám khảo qua các kỳ thi ACCA bao gồm phân tích và giải đáp nguyên nhân các lỗi thường hay mắc phải của thí sinh, từ đó giúp học viên có thể nắm bắt kịp thời và hạn chế những lỗi thường hay mắc phải trong quá trình đọc hiểu và phân tích đề thi của ACCA sắp tới. 

 

ACCA Technical Articles - Báo cáo chuyên đề ngắn liên quan đến môn học ACCA

Các bài báo cáo chuyên đề ngắn đến từ các giám khảo của ACCA về các chủ đề trọng yếu trong môn học. Học viên có thể tham khảo các bài viết này để có thể nắm được xu hướng ra đề thi của giám khảo cũng như bổ trợ kiến thức chuyên sâu hơn về các chủ đề này trong công việc và học tập. 

 

ACCA Specimen Exams - Demo thi trên máy tính miễn phí các môn học ACCA

Bộ đề thi mẫu được cung cấp miễn phí cho tất cả các môn của ACCA bao gồm cả cấp độ Năng lực cốt lõi (F-ACCA) và Chuyên nghiệp (P-ACCA) trên giao diện máy tính và giả lập môi trường thi thực tế nhằm giúp học biên có thể thực hành và làm quen với format bài thi trước các kỳ thi thực tế. 

 

ACCA Past Exams - Các đề thi cũ lưu giữ hằng năm cho các môn học ACCA

Các bộ đề thi cũ lưu giữ hằng năm được cung cấp miễn phí cho tất cả các môn của ACCA bao gồm cả cấp độ Năng lực cốt lõi (F-ACCA) và Chuyên nghiệp (P-ACCA) giúp học viên có thể àm quen và thực hành với các dạng câu hỏi khác nhau trước khi chính thức bước vào kỳ thi thực tế. 

 

 

Nội dung chương trình học theo hình thức LO-OR Training tại TRANNACCA: 

 

 • Phân tích chuyên sâu các quyết định đầu tư của doanh nghiệp ở cấp độ chiến lược

 

 • Kỹ thuật phân tích chuyên sâu giao dịch Mua bán và sát nhập (M&A) của doanh nghiệp ở cấp độ chiến lược

 

 • Phân tích chuyên sâu các rủi ro và tác động thị trường phát sinh đến các quyết định tài chính của doanh nghiệp và đề xuất phương án hành động kịp thời

 

 • Phân tích chuyên sâu các chỉ số quản trị tài chính quan trọng được sử dụng bởi doanh nghiệp ở cấp chiến lược.

 

 

Cấu trúc bài giảng được xây dựng theo mô hình LORE (phát triển kiến thức toàn diện) độc quyền tại TRANNACCA:

 

 • Lectures: bồi dưỡng kiến thức và năng lực cốt lõi của môn học, được phát triển độc quyền bởi TRANNACCA

 

 • Overview: hướng dẫn tổng quan về môn học và phương pháp tiếp cận môn học hiệu quả, được phát triển độc quyền bởi TRANNACCA

 

 • Revision: hỗ trợ sửa bài tập và củng cố lại kiến thức, từ đó giúp học viên nâng cao năng lực xử lý tình huống cho các dạng câu hỏi khác nhau. 

 

 • Exam Techniques: hướng dẫn kỹ năng làm bài thi hiệu quả, giúp học viên phát triển kỹ năng phân tích đề thi và thực hành kỹ năng làm bài thi hiệu quả.
 
 

-------------------------------------------

 

 • Bộ Mock Exam miễn phí: bộ đề mẫu và đề thi tổng hợp Mock Exam để học viên luyện tập trước kỳ thi.

 

 • Bộ tài liệu ACCA miễn phí - Course Materials cập nhật giáo trình của ACCA cùng các tài liệu tham khảo miễn phí khác. 

 

 • 1 Tài khoản học Online miễn phí và độc quyền của TRANNACCA: giúp học viên truy cập khóa học không giới hạn trong vòng 4 tháng

 

 • Hổ trợ học thuật offline cho học viên khi gặp khó khăn về bài tập trong suốt thời hạn đăng ký khóa học. 

 

 

 

Hướng dẫn đăng ký các khóa học tại TRANNACCA: 

 

 • Chọn "Gửi tin nhắn" trong mục khóa học để liên hệ Page TRANNACCA và xác nhận giữ chỗ cho khóa học đăng ký.

 

 • Chuyển khoản học phí khóa học đăng ký: sau khi được xác nhận giữ chỗ khóa học từ TRANNACCA, các bạn chuyển khoản khóa học trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm đăng ký. Sau 5 ngày làm việc, hệ thống sẽ mở lại đăng kí khóa học cho học viên tiếp theo.

 

 • Hoàn tất đăng ký: sau khi chuyển khoản thành công, các bạn vui lòng gửi tin nhắn Page TRANNACCA để hoàn tất đăng ký và chính thức bắt đầu khóa học đã đăng ký. 

 

 

Điều kiện áp dụng cho các khóa học tại TRANNACCA: 

 

- Thời hạn truy cập khóa là 4 tháng (tính từ thời điểm TK được activate): TRANNACCA sẽ hỗ trợ hoãn/đóng băng TK cho phần thời gian còn lại của khóa học) nếu như bạn gặp các vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến việc hoàn thành khóa học. Việc hỗ trợ này chỉ được thực hiện 1 lần duy nhất trong suốt khóa học, vì vậy các bạn cố gắng sau khi đăng kí khóa thì hãy cố gắng hoàn tất khóa trong thời hạn cho phép nhé.
 
 
- Giảm giá 50% học phí để hỗ trợ học viên học lại môn thi chưa thành công: việc hỗ trợ này chỉ được áp dụng 1 lần/môn học cho mỗi học viên đối với các khóa học đã từng học tại TRANNACCA 
 
 
- Tài liệu miễn phí và cam kết duy nhất trong khóa học đã bao gồm trong học phí chỉ bao gồm Lecture Notes và Revision Kit. Riêng Sách Study Text là hỗ trợ tặng kèm của TRANNACCA nên phần tài liệu này được xem như tài liệu tham khảo (có thể thay đổi theo theo thời gian và theo từng môn) nên việc cập nhật và mua sách Sách Revision Kit và Study Text sẽ tùy thuộc vào quyết định của học viên.
 
 
- Các tài liệu được biên soạn độc quyền và cung cấp miễn phí bởi TRANNACCA trong phạm vi đào tạo khóa học Online nhằm hỗ trợ tốt nhất cho học viên và chỉ lưu hành nội bộ. Học viên không được chia sẻ và khai thác thương mại các tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự cho phép của TRANNACCA và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu bị phát hiện.
 
 
- Những trường hợp sau khi đã truy cập vào tài khoản thành công thì Trann chỉ hỗ trợ nếu liên quan đến nội dung bài giảng/bài tập. Riêng những lỗi phát sinh chủ quan về đường truyền mạng hoặc lỗi yêu cầu kỹ thuật do không thực hiện theo đúng hướng dẫn hoặc lỗi phát sinh từ thiết bị học tập của học viên thì sẽ không được hỗ trợ.
 
 
- Học phí không hoàn lại dưới bất kì hình thức nào.
 
 
 

(Coming soon)

Tag liên quan

Bình luận

Hiển thị tất cả kết quả cho ""