Môn SBR - ACCA

Môn SBR - ACCA

[[__price]] [[__comparePrice]] [[__available]]

Môn SBR - ACCA: Strategic Business Reporting chuyên về phân tích kinh doanh chiến lược và kỹ năng quản trị doanh nghiệp ở cấp độ chuyên nghiệp. Môn SBR - Báo cáo Doanh Nghiệp Chiến Lược được ACCA chính thức đưa vào cấu trúc chương trình thi chính thức và thay thế cho môn  P2 - Corporate Reporting từ năm 2018.

 

 

 • [[option.name]]
  • [[value]]

 

SBR - ACCA: STRATEGIC BUSINESS REPORTING

 

 

Môn SBR - ACCA: Strategic Business Reporting chuyên về phân tích chuyên sâu và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp ở cấp độ chuyên nghiệp, là 1 trong 2 môn bắt buộc cùng với môn SBL/Strategic Business Leader trong cấp độ Chuyên Nghiệp (Professional) P – ACCA. Môn SBR - Báo cáo Doanh Nghiệp Chiến Lược được ACCA chính thức đưa vào cấu trúc chương trình thi chính thức và thay thế cho môn  P2 - Corporate Reporting từ năm 2018. 

Đây cũng là môn trực tiếp nâng cao từ môn F7/FR: Financial Reporting ở cấp độ năng lực cốt lõi (F – ACCA) và sẽ tiếp tục chuyên sâu hơn về kỹ năng lập cáo báo tài chính hợp nhất, hoàn thiện khung chuẩn mực kế toán quốc tế để lập báo cáo độc lập cũng như phân tích báo cáo tài chính ở cấp độ chiến lược giúp học viên có thể áp dụng linh hoạt và hiệu quả trong môi trường làm việc thực tế. 

Với các môn bắt buộc thuộc cấp độ Chuyên Nghiệp (Professional) P – ACCA bao gồm SBL, SBR, học viên cần đăng ký thi theo lịch thi trên máy tính cố định mỗi quý của ACCA (Quarter CBE), tức là thi trên máy tính với lịch thi lịch thi cố định 4 kỳ/năm của ACCA được diễn ra vào tháng 3,6,9,12. 

 

Nguồn: TRANNACCA

 

 

Lợi ích sau khi hoàn thành khóa học ACCA SBR - Strategic Business Reporting tại TRANNACCA? 

 

Môn SBR/Strategic Business Reporting sẽ tiếp tục giúp học viên phát triển và hoàn thiện các kỹ năng mang tính chuyên môn hóa cao nhất từ những kiến thức và kỹ năng được xây dựng từ môn ở cấp độ năng lực cốt lõi (F-ACCA) bao gồm F3/FA và F7/FR, bao gồm phân tích chuyên sâu báo cáo tài chính của các công ty độc lập và tập đoàn, từ đó đưa ra các quyết định hiệu quả về hoạt động của các phòng ban hiệu quả cũng như kiểm soát rủi ro trong hoạt động để ngăn chặn các vấn đề liên quan đến đạo đức trong kinh doanh và gian lận trong các tình huống doanh nghiệp giả lập (Case Study). 

Ngoài ra, môn SBR/Strategic Business Reporting cũng giúp học viên phát triển kỹ năng ứng dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế toàn diện về lập báo cáo tài chính doanh nghiệp độc lập, kỹ thuật hợp nhất báo cáo tài chính chuyên sâu ở cấp độ tập đoàn cũng như đánh giá các giao dịch đặc thù. 

Điều đặc biệt ở khóa SBR/Strategic Business Reporting của TRANNACCA, học viên được kết hợp cả việc lý thuyết với các kinh nghiệm thực tế chia sẻ được giảng viên truyền tải trong trong mỗi buổi học. Ngoài ra, học viên cũng sẽ được giảng viên đánh giá trực tiếp trên các bài thực hành mẫu để giúp học viên cải thiện đáng kể khả năng phân tích và giải quyết tình huống hiệu quả sau khi hoàn thành khóa học. 

 

Nguồn: ACCA

   
   

  Tính kết nối của khóa SBR trong chương trình ACCA 

  Nguồn: ACCA

   

   

  Cấu trúc môn thi SBR/ Strategic Business Reporting - ACCA

  Nguồn: ACCA

   

   

  Học môn SBR - ACCA online 24/7 với TRANNACCA - LOOR Training

   

  Lớp học công nghệ - linh hoạt và hiệu quả tối đa: bài giảng được tổ chức và sắp xếp tối ưu nhất giữa lý thuyết và bài tập, giúp học viên tối ưu hóa trong việc tiếp thu kiến thức và thực hành bài tập, từ đó tối ưu hóa kỹ năng làm bài thi hiệu quả. 

   

  Nền tảng đào tạo Online chuyên nghiệp: đơn giản và dễ sử dụng: học viên có thể học thông qua kết nối Internet trên trên các thiết bị di động khác nhau (laptop, Tablet, Smartphone.

   

  Thời gian học linh hoạt và tương tác không giới hạn địa lý: học viên có thể học và xem lại bài giảng nhiều lần để hiểu rõ thêm về kiến thức nhưng tiết kiệm thời gian di chuyển và khoảng cách địa lý. 

   

  Hỗ trợ tài liệu học thuật miễn phí và truy cập không giới hạn: Các học viên sẽ được cung cấp tài liệu học miễn phí cùng hệ thống bài giảng được cập nhật và lưu trữ trong thời gian dài, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học viên truy cập không giới hạn trong suốt thời hạn khóa học.

   

  Hỗ trợ học viên off-the-class: trong quá trình học, nếu học viên vẫn gặp khó khăn trong quá trình tiếp thu kiến thức và bài tập thì sẽ được hỗ trợ kip thời để giúp học viên bổ sung kiến thức và kỹ năng làm bài phù hợp. 

   

   

  Tài liệu miễn phí bổ trợ cho khóa học

   

  Bên cạnh các tài liệu học được cung cấp miễn phí từ TRANNACCA đối với học viên cũng có thể tìm hiểu và tiếp cận thêm các nguồn bổ trợ kiến thức từ ACCA để giúp các bạn để có thể ôn tập trước các kỳ thi do ACCA tổ chức chi tiết tại đây

   

  ACCA Examiner’s Report - Báo cáo tổng hợp qua các kỳ thi từ giám khảo ACCA

  Báo cáo tổng hợp của các giám khảo qua các kỳ thi ACCA bao gồm phân tích và giải đáp nguyên nhân các lỗi thường hay mắc phải của thí sinh, từ đó giúp học viên có thể nắm bắt kịp thời và hạn chế những lỗi thường hay mắc phải trong quá trình đọc hiểu và phân tích đề thi của ACCA sắp tới. 

   

  ACCA Technical Articles - Báo cáo chuyên đề ngắn liên quan đến môn học ACCA

  Các bài báo cáo chuyên đề ngắn đến từ các giám khảo của ACCA về các chủ đề trọng yếu trong môn học. Học viên có thể tham khảo các bài viết này để có thể nắm được xu hướng ra đề thi của giám khảo cũng như bổ trợ kiến thức chuyên sâu hơn về các chủ đề này trong công việc và học tập. 

   

  ACCA Specimen Exams - Demo thi trên máy tính miễn phí các môn học ACCA

  Bộ đề thi mẫu được cung cấp miễn phí cho tất cả các môn của ACCA bao gồm cả cấp độ Năng lực cốt lõi (F-ACCA) và Chuyên nghiệp (P-ACCA) trên giao diện máy tính và giả lập môi trường thi thực tế nhằm giúp học biên có thể thực hành và làm quen với format bài thi trước các kỳ thi thực tế. 

   

  ACCA Past Exams - Các đề thi cũ lưu giữ hằng năm cho các môn học ACCA

  Các bộ đề thi cũ lưu giữ hằng năm được cung cấp miễn phí cho tất cả các môn của ACCA bao gồm cả cấp độ Năng lực cốt lõi (F-ACCA) và Chuyên nghiệp (P-ACCA) giúp học viên có thể àm quen và thực hành với các dạng câu hỏi khác nhau trước khi chính thức bước vào kỳ thi thực tế. 
   

  Nội dung chương trình học theo hình thức LO-OR Training tại TRANNACCA: 

   

  • Trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm xã hội và tính chuyên nghiệp hóa trong việc chuẩn bị báo cáo tài chính 

   

  • Củng cố năng lực chuyên sâu và và áp dụng toàn diện bộ chuẩn mực kế toán quốc tế theo IAS/IFRS 

   

  • Kỹ thuật Lập báo cáo hoạt động tài chính của các tổ chức độc lập nâng cao từ F7/FR

   

  • Kỹ thuật lập báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn nâng cao từ F7/FR

   

  • Phân tích và đánh giá các giao dịch đặc thù trong việc chuẩn bị báo cáo tài chính của doanh nghiệp

   

  • Thẩm định hoạt động tài chính và vị thế của doanh nghiệp.

   

   

  Cấu trúc bài giảng được xây dựng theo mô hình LORE (phát triển kiến thức toàn diện) độc quyền tại TRANNACCA:

   

  • Lectures: bồi dưỡng kiến thức và năng lực cốt lõi của môn học, được phát triển độc quyền bởi TRANNACCA

   

  • Overview: hướng dẫn tổng quan về môn học và phương pháp tiếp cận môn học hiệu quả, được phát triển độc quyền bởi TRANNACCA

   

  • Revision: hỗ trợ sửa bài tập và củng cố lại kiến thức, từ đó giúp học viên nâng cao năng lực xử lý tình huống cho các dạng câu hỏi khác nhau. 

   

  • Exam Techniques: hướng dẫn kỹ năng làm bài thi hiệu quả, giúp học viên phát triển kỹ năng phân tích đề thi và thực hành kỹ năng làm bài thi hiệu quả.
   
   

  ---------------------------------------

   

  • Bộ Mock Exam miễn phí: bộ đề mẫu và đề thi tổng hợp Mock Exam để học viên luyện tập trước kỳ thi.

   

  • Bộ tài liệu ACCA miễn phí - Course Materials cập nhật giáo trình của ACCA cùng các tài liệu tham khảo miễn phí khác. 

   

  • 1 Tài khoản học Online miễn phí và độc quyền của TRANNACCA: giúp học viên truy cập khóa học không giới hạn trong vòng 4 tháng

   

  • Hổ trợ học thuật offline cho học viên khi gặp khó khăn về bài tập trong suốt thời hạn đăng ký khóa học. 

   

   

   

   

   

   

   

  Hướng dẫn đăng ký các khóa học tại TRANNACCA: 

   

  • Chọn "Gửi tin nhắn" trong mục khóa học để liên hệ Page TRANNACCA và xác nhận giữ chỗ cho khóa học đăng ký.

   

  • Chuyển khoản học phí khóa học đăng ký: sau khi được xác nhận giữ chỗ khóa học từ TRANNACCA, các bạn chuyển khoản khóa học trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm đăng ký. Sau 5 ngày làm việc, hệ thống sẽ mở lại đăng kí khóa học cho học viên tiếp theo.

   

  • Hoàn tất đăng ký: sau khi chuyển khoản thành công, các bạn vui lòng gửi tin nhắn Page TRANNACCA để hoàn tất đăng ký và chính thức bắt đầu khóa học đã đăng ký. 

   

   

   

   

  Điều kiện áp dụng cho các khóa học tại TRANNACCA: 

   

  - Thời hạn truy cập khóa là 4 tháng (tính từ thời điểm TK được activate): TRANNACCA sẽ hỗ trợ hoãn/đóng băng TK cho phần thời gian còn lại của khóa học) nếu như bạn gặp các vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến việc hoàn thành khóa học. Việc hỗ trợ này chỉ được thực hiện 1 lần duy nhất trong suốt khóa học, vì vậy các bạn cố gắng sau khi đăng kí khóa thì hãy cố gắng hoàn tất khóa trong thời hạn cho phép nhé.
   
   
  - Giảm giá 50% học phí để hỗ trợ học viên học lại môn thi chưa thành công: việc hỗ trợ này chỉ được áp dụng 1 lần/môn học cho mỗi học viên đối với các khóa học đã từng học tại TRANNACCA 
   
   
  - Tài liệu miễn phí và cam kết duy nhất trong khóa học đã bao gồm trong học phí chỉ bao gồm Lecture Notes và Revision Kit. Riêng Sách Study Text là hỗ trợ tặng kèm của TRANNACCA nên phần tài liệu này được xem như tài liệu tham khảo (có thể thay đổi theo theo thời gian và theo từng môn) nên việc cập nhật và mua sách Sách Revision Kit và Study Text sẽ tùy thuộc vào quyết định của học viên.
   
   
  - Các tài liệu được biên soạn độc quyền và cung cấp miễn phí bởi TRANNACCA trong phạm vi đào tạo khóa học Online nhằm hỗ trợ tốt nhất cho học viên và chỉ lưu hành nội bộ. Học viên không được chia sẻ và khai thác thương mại các tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự cho phép của TRANNACCA và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu bị phát hiện.
   
   
  - Những trường hợp sau khi đã truy cập vào tài khoản thành công thì Trann chỉ hỗ trợ nếu liên quan đến nội dung bài giảng/bài tập. Riêng những lỗi phát sinh chủ quan về đường truyền mạng hoặc lỗi yêu cầu kỹ thuật do không thực hiện theo đúng hướng dẫn hoặc lỗi phát sinh từ thiết bị học tập của học viên thì sẽ không được hỗ trợ.
   
   
  - Học phí không hoàn lại dưới bất kì hình thức nào.

   

   

   

  Tính pháp lý của khóa học và chương trình:

   

  • Các môn học trong chương trình ACCA thuộc Văn Bằng Hành Nghề Kế Toán Công Chứng Chuyên Nghiệp do Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng Anh (ACCA) tổ chức và được sự chấp thuận bởi Bộ Tài Chính Việt Nam.

   

  • Đây là các môn học nghiệp vụ ngắn hạn và độc lập, không phải môn học liên kết đào tạo. 

   

  • Học viên hoàn toàn chủ động lựa chọn hình thức học trên nền tảng trực tuyến đối với các khóa học ACCA với sự hỗ trợ học thuật của TRANNACCA.

   

   

   

   
  Bí quyết thi hiệu quả môn SBR - ACCA: 
   
  Khi chỉ còn vài tuần nữa đến ký thi môn SBR - ACCA thì việc lên kế hoạch chi tiết, lập chiến lược học tập đã trở nên không còn phù hợp nữa đặc biệt đối với các các bạn quá bận với công việc trong suốt thời gian qua thì dường như đây được xem là giai đoạn “bể giáo án”. Vậy thì bạn cần làm gì trong những tuần chạy nước rút này? Bài chia sẻ kinh nghiệm không giúp các bạn đạt được prize winner trong kì thi sắp tới, nhưng nó sẽ giúp bạn đạt ngưỡng 50%, con số mà bất kì ACCA student khi học P đều cố gắng để đạt lấy.
   
   
  Tuần 1 – “tăng tốc”
   
  - Làm sơ đồ tư duy môn học (SBR mindmap): bạn hãy dành ra 1 buổi để tóm lược lại hết những phần chính trong môn SBR. Cụ thể hơn, ở mỗi part các bạn chia ra làm nhiều chapter, mỗi chapter có bao nhiêu nội dung chính đều phải notes lại hết và phát triển theo sơ đồ tư duy. Nhìn vào sơ đồ, bạn sẽ biết được bạn nắm được bao nhiêu phần, và phần nào vẫn còn đang “chới với” để biết thời gian cần phân bổ vào những phần này như thế nào.
   
   
  - Tổng hợp tất cả các IAS/IFRS: việc học 1 cách rời rạc không theo hệ thống sẽ khiến bạn khó nhớ, bạn hãy tổng hợp tất cả các IAS/IFRS lại thành 1 cuốn sổ tay nhỏ, mỗi IAS/IFRS có điểm gì cần lưu ý cũng phải notes ra và highlight cho nó.
   
   
  - Tổng hợp các dạng bài liên quan đến Consolidation: đối với môn SBR thì phần Consolidation luôn được xem là phần khó khăn nhất. Vì vậy, hãy dành thời gian thống kê lại các dạng nổi bật của phần Consolidation, cách dễ nhất là cứ lấy Revision Kit ra mà làm, vì nếu như bạn để ý một chút, thì sẽ thấy cách sắp xếp bài tập trong Revision Kit luôn theo cấp độ từ dễ đến khó.
   
   
  - Làm lại bài tập trong Revision Kit theo phương pháp 1:1: Đây được xem là làm thử bài kiểm tra đợt 1 (vì các bài tập trong Revision thường từ Past Exam mà ra). Phương pháp 1:1 là với mỗi phần (chapter) chính được liệt kê trtrong Mindmap, tương đương với 1 bài tập theo thứ tự ưu tiên như sau: những phần bạn đang “chới với” sẽ được ưu tiên làm trước, và những phần bạn yên tâm sẽ được làm sau. Trung bình theo phương pháp này sẽ chiếm tầm 10% cuốn Revision Kit.
   
   
  - Đặt đồng hồ tính giờ: đa số mọi người đều quên là phải thực hành làm bài trong giới hạn thời gian cho phép. Vì vậy, khi thực hành làm lại bài trong Revision Kit, hãy để đồng hồ bên cạnh để kiểm tra xem bạn có đang sa đà vào một phần cụ thể nào không. Thời gian linh động cho phép là +/- 10% thời gian khi đi thi thực tế. Nếu như bạn vượt quá mức trên, thì bạn sẽ khó mà hoan thành đầy đủ các phần, và cơ hội đạt được 50% sẽ lại càng mong manh hơn.
   
   
   
   
   
  Tuần 2 - “về đích”
   
   
  - Gắn IAS/IFRS vào tình huống: ở cấp độ chuyên nghiệp (P - ACCA) thì đa số mọi người thường tập trung làm toán mà quên mất lý thuyết, nhưng lý thuyết lại là phần giúp các bạn dễ đạt điểm cao hơn. Nếu như phải chọn làm toán đối với phần Financial Instruments (IAS 32, IAS 39, IFRS 7, IFRS 9) với phần giải quyết tình huống cho IFRS 5 Non-current Asset Held for Sale thì bạn chọn cái nào? Đáp án là đa số mọi người chọn cái đầu tiên vì nghĩ rằng tính toán dễ hơn, nhưng sự thật thì tricky hơn rất nhiều. Còn đối với tình huống, nếu bạn nắm vững nguyên tắc thì mọi thứ còn lại là viết sao cho hợp Logic và vẫn được điểm. Đó là lý do vì sao các bạn phải có 1 bảng thống kê lại IAS/IFRS cho riêng mình.
   
   
  - Đọc Examiner Report: Cái này được xem là “rất rất nên đọc” mà hầu như mọi người ai cũng quên hoặc không biết. Sau mỗi kì thi, ACCA đều đưa ra Examiner Report để tóm tắt lại hết những điểm mạnh, yếu của các thí sinh, cũng như đưa ra lời khuyên cho những kì thi tiếp theo. Bạn cần đọc những báo cáo này để biết có khi nào mình cũng đang phạm phải lỗi tương tự, đừng chủ quan, vì hầu như ai rớt nhiều lần cũng phải nhận xét rằng, giá mà họ biết đến điều này sớm hơn!
   
   
  - Tham khảo Accounting Article: đối với các môn P, việc đọc Article sẽ giúp bạn phần nào biết được xu hướng của các Examiner đang focus vào phần gì, đó cũng có thể là đề thi sắp tới! Vì vậy, đọc Article chỉ có lợi chứ không có hại, nhất là khi bạn chỉ có tầm 5 ngày nữa là đến ngày thi, thì việc nhồi thêm bất kì kiến thức nào cũng sẽ khiến bản thân bị quá tải và cũng không đạt kết quả cao hơn.
   
   
  - Thực hành Past Exam: các bạn hãy thử lấy 1 Past Exam bất kì, và bắt đầu làm như đang thi thật, và tự chấm điểm. Cái cần chú ý ở đây khi làm Past Exam là không phải cứ điểm cao, mà cần chú ý vào cách viết xem có lan man không, phân bổ thời gian cho các phần có phù hợp chưa, có kiến thức ở phần nào nào bị sót không và trình bày có sạch sẽ, ngắn gọn, xúc tích không. Từ đó mà điều chỉnh ngay lập tức, vì những yếu tố ngoại quan đôi khi còn ảnh hưởng đến chất lượng bài làm hơn cả kiến thức bạn có. Không phải viết hết những gì bạn học, mà là viết đủ những gì Examiner cần!
   
   
  Khi bạn tuân thủ nghiêm ngặt theo những lời khuyên ở trên, thì bạn nhận ra chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày thi nhưng bạn sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Điều còn lại là thư giản, để tinh thần tỉnh táo và chiến đấu với môn SBR. 
   
   
  (*) bài đăng gốc được cô Trân Nguyễn viết riêng cho ACCA về bí quyết môn thi P2 - ACCA và được đăng bởi ACCA Việt Nam. 

   

  TRANNACCA. 

  Tag liên quan

  Bình luận

  Hiển thị tất cả kết quả cho ""