Môn F8/AA - ACCA

Môn F8/AA - ACCA

[[__price]] [[__comparePrice]] [[__available]]

Môn F8/AA: Audit and Assurance chuyên về kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo. Vì vậy, trọng tâm của môn F8/AA sẽ tập trung vào quy trình kiểm toán độc lập và giải quyết các tình huống phát sinh khi thực hiện quy trình kiểm toán tại công ty khách hàng.

 • [[option.name]]
  • [[value]]

 

F8/AA – AUDIT AND ASSURANCE 

 

Môn F8/AA: Audit and Assurance chuyên về kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo. Vì vậy, trọng tâm của môn F8/AA sẽ tập trung vào quy trình kiểm toán độc lập và giải quyết các tình huống phát sinh khi thực hiện quy trình kiểm toán tại công ty khách hàng. Môn F8/AA là 1 trong 6 môn thuộc nhóm kỹ năng ứng dụng (Applied SKills) trong cấp độ Năng lực cốt lõi (Fundamental) F – ACCA. 

 

Với 5 môn thuộc cấp độ kỹ năng ứng dụng (Applied SKills) bao gồm F5/PM, UK F6/UK TX, F7/FR, F8/AA và F9/FM, học viên cần đăng ký thi theo lịch thi trên máy tính cố định mỗi quý của ACCA (Quarter CBE), tức là thi trên máy tính với lịch thi lịch thi cố định 4 kỳ/năm của ACCA được diễn ra vào tháng 3,6,9,12. 

 

 

Lợi ích sau khi hoàn thành khóa học F8/AA - Audit and Assurance tại TRANNACCA? 

 

Môn Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo F8/AA sẽ giúp trang bị cho học viên một nền tảng kiến thức đầy đủ về kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo bao gồm các thông tin chi tiết trong một quy trình kiểm toán độc lập ứng dụng vào trường hợp giả định một cách hiệu quả nhất, từ đó giúp học viên phát triển kỹ năng tư duy logic, nhận biết và phân tích các vấn đề liên quan đến quy trình kiểm toán độc lập một cách khoa học và hoàn chỉnh. 

 

Môn Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo F8/AA có độ khó tương đương môn F5/PM vì không thiên về tính toán mà đòi hỏi kỹ thuật phân tích tình huống và trình bày về các quy trình kiểm toán phù hợp dựa trên tình huống thực tế/giả định ( Scenarios/Case Study) chứ không chỉ đơn thuần là áp dụng lý thuyết đơn thuần. Vì vậy, học viên môn này các ban học viên thường học kèm với môn Luyện kỹ năng viết luận dành cho các môn ACCA WM-ACCA Focus độc quyền từ TRANNACCA để nâng cao khả năng viết luận và kỹ thuật trình bày bài luận phù hợp với yêu cầu của giám khảo các môn thi của ACCA. 

 

Nguồn: ACCA

 

 

iCOM 2 - AdDIpAB: Advance Diploma in Accounting and Business 

Sau khi hoàn thành 6 môn thuộc nhóm kỹ năng ứng dụng (Applied SKills) trong cấp độ Năng lực cốt lõi (Fundamental) F – ACCA, học viên chỉ cần hoàn thành thêm khóa học đạo đức nghề nghiệp Online (EPSM) sẽ được ACCA cấp văn bằng AdDipAB: Advance Diploma in Accounting and Business được gọi là Văn bằng nâng cao kế toán và Kinh doanh, giúp học viên tăng lợi thế cạnh tranh rất lớn khi xin việc làm sau tốt nghiệp hoặc thăng tiến trong công việc. 

 

Các bạn có thể tham khảo thêm khóa tích hợp iCOM 2 - AdDIpAB để đăng ký khóa học trọn gói lấy bằng Advance Diploma in Accounting and Business tại TRANNACCA với chi phí cạnh tranh nhất. 

 

Nguồn: TRANNACCA

 

 

Tính Kết Nối Của Khóa F8/AA Trong Chương Trình ACCA

Nguồn: ACCA

 

Cấu Trúc Môn Thi F8/AA - Kiểm Toán và Dịch Vụ Đảm Bảo - ACCA

Nguồn: ACCA

 

 

 

 

Học môn F8/AA - ACCA online 24/7 với TRANNACCA - LOOR Training

 

Lớp học công nghệ - linh hoạt và hiệu quả tối đa: bài giảng được tổ chức và sắp xếp tối ưu nhất giữa lý thuyết và bài tập, giúp học viên tối ưu hóa trong việc tiếp thu kiến thức và thực hành bài tập, từ đó tối ưu hóa kỹ năng làm bài thi hiệu quả. 

 

Nền tảng đào tạo Online chuyên nghiệp: đơn giản và dễ sử dụng: học viên có thể học thông qua kết nối Internet trên trên các thiết bị di động khác nhau (laptop, Tablet, Smartphone.

 

Thời gian học linh hoạt và tương tác không giới hạn địa lý: học viên có thể học và xem lại bài giảng nhiều lần để hiểu rõ thêm về kiến thức nhưng tiết kiệm thời gian di chuyển và khoảng cách địa lý. 

 

Hỗ trợ tài liệu học thuật miễn phí và truy cập không giới hạn: Các học viên sẽ được cung cấp tài liệu học miễn phí cùng hệ thống bài giảng được cập nhật và lưu trữ trong thời gian dài, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học viên truy cập không giới hạn trong suốt thời hạn khóa học.

 

Hỗ trợ học viên off-the-class: trong quá trình học, nếu học viên vẫn gặp khó khăn trong quá trình tiếp thu kiến thức và bài tập thì sẽ được hỗ trợ kip thời để giúp học viên bổ sung kiến thức và kỹ năng làm bài phù hợp. 

 

 

 

Tài liệu miễn phí bổ trợ cho khóa học

 

Bên cạnh các tài liệu học được cung cấp miễn phí từ TRANNACCA đối với học viên cũng có thể tìm hiểu và tiếp cận thêm các nguồn bổ trợ kiến thức từ ACCA để giúp các bạn để có thể ôn tập trước các kỳ thi do ACCA tổ chức chi tiết tại đây

 

ACCA Examiner’s Report - Báo cáo tổng hợp qua các kỳ thi từ giám khảo ACCA

Báo cáo tổng hợp của các giám khảo qua các kỳ thi ACCA bao gồm phân tích và giải đáp nguyên nhân các lỗi thường hay mắc phải của thí sinh, từ đó giúp học viên có thể nắm bắt kịp thời và hạn chế những lỗi thường hay mắc phải trong quá trình đọc hiểu và phân tích đề thi của ACCA sắp tới. 

 

ACCA Technical Articles - Báo cáo chuyên đề ngắn liên quan đến môn học ACCA

Các bài báo cáo chuyên đề ngắn đến từ các giám khảo của ACCA về các chủ đề trọng yếu trong môn học. Học viên có thể tham khảo các bài viết này để có thể nắm được xu hướng ra đề thi của giám khảo cũng như bổ trợ kiến thức chuyên sâu hơn về các chủ đề này trong công việc và học tập. 

 

ACCA Specimen Exams - Demo thi trên máy tính miễn phí các môn học ACCA

Bộ đề thi mẫu được cung cấp miễn phí cho tất cả các môn của ACCA bao gồm cả cấp độ Năng lực cốt lõi (F-ACCA) và Chuyên nghiệp (P-ACCA) trên giao diện máy tính và giả lập môi trường thi thực tế nhằm giúp học biên có thể thực hành và làm quen với format bài thi trước các kỳ thi thực tế. 

 

ACCA Past Exams - Các đề thi cũ lưu giữ hằng năm cho các môn học ACCA

Các bộ đề thi cũ lưu giữ hằng năm được cung cấp miễn phí cho tất cả các môn của ACCA bao gồm cả cấp độ Năng lực cốt lõi (F-ACCA) và Chuyên nghiệp (P-ACCA) giúp học viên có thể àm quen và thực hành với các dạng câu hỏi khác nhau trước khi chính thức bước vào kỳ thi thực tế. 

 

Nội dung chương trình học theo hình thức LO-OR Training tại TRANNACCA: 

 

➕ Các khái niệm cơ bản về dịch vụ kiểm toán độc lập, dịch vụ đảm bảo và vai trò của kiểm toán độc lập đối với doanh nghiệp

 

➕ Tìm hiểu và nắm rõ các khía cạnh đạo đức nghề nghiệp đối với việc hành nghề là một kiểm toán viên độc lập bao gồm: bộ đạo đức nghề nghiệp theo chuẩn mực đạo đức được ban hành bởi ACCA 

 

➕ Phân biệt các chức năng của kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập

 

➕ Quy trình hợp đồng kiểm toán độc lập bao gồm đánh giá rủi ro ban đầu, lên kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện các bước đánh giá hiệu quả sơ bộ đối với hoạt động của doanh nghiệp  

 

➕ Xác định bằng chứng kiểm toán dựa trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp cung cấp để đáp ứng các mục tiêu và kết quả của quá trình kiểm toán

 

➕ Kết luận và đưa ra ý kiến kiểm toán cuối cùng trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp

 

 

 

Cấu trúc bài giảng được xây dựng theo mô hình LORE (phát triển kiến thức toàn diện) độc quyền tại TRANNACCA:

 

 • Lectures: bồi dưỡng kiến thức và năng lực cốt lõi của môn học, được phát triển độc quyền bởi TRANNACCA

 

 • Overview: hướng dẫn tổng quan về môn học và phương pháp tiếp cận môn học hiệu quả, được phát triển độc quyền bởi TRANNACCA

 

 • Revision: hỗ trợ sửa bài tập và củng cố lại kiến thức, từ đó giúp học viên nâng cao năng lực xử lý tình huống cho các dạng câu hỏi khác nhau. 

 

 • Exam Techniques: hướng dẫn kỹ năng làm bài thi hiệu quả, giúp học viên phát triển kỹ năng phân tích đề thi và thực hành kỹ năng làm bài thi hiệu quả.
 
 

-------------------------------------------

 

 • Bộ Mock Exam miễn phí: bộ đề mẫu và đề thi tổng hợp Mock Exam để học viên luyện tập trước kỳ thi.

 

 • Bộ tài liệu ACCA miễn phí - Course Materials cập nhật giáo trình của ACCA cùng các tài liệu tham khảo miễn phí khác. 

 

 • 1 Tài khoản học Online miễn phí và độc quyền của TRANNACCA: giúp học viên truy cập khóa học không giới hạn trong vòng 4 tháng.

 

 • Hổ trợ học thuật offline cho học viên khi gặp khó khăn về bài tập trong suốt thời hạn đăng ký khóa học. 

 

 

 

Hướng dẫn đăng ký các khóa học tại TRANNACCA: 

 

 • Chọn "Gửi tin nhắn" trong mục khóa học để liên hệ Page TRANNACCA và xác nhận giữ chỗ cho khóa học đăng ký.

 

 • Chuyển khoản học phí khóa học đăng ký: sau khi được xác nhận giữ chỗ khóa học từ TRANNACCA, các bạn chuyển khoản khóa học trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm đăng ký. Sau 5 ngày làm việc, hệ thống sẽ mở lại đăng kí khóa học cho học viên tiếp theo.

 

 • Hoàn tất đăng ký: sau khi chuyển khoản thành công, các bạn vui lòng gửi tin nhắn Page TRANNACCA để hoàn tất đăng ký và chính thức bắt đầu khóa học đã đăng ký. 

 

 

 

Điều kiện áp dụng cho các khóa học tại TRANNACCA: 

 

- Thời hạn truy cập khóa là 4 tháng (tính từ thời điểm TK được activate): TRANNACCA sẽ hỗ trợ hoãn/đóng băng TK cho phần thời gian còn lại của khóa học) nếu như bạn gặp các vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến việc hoàn thành khóa học. Việc hỗ trợ này chỉ được thực hiện 1 lần duy nhất trong suốt khóa học, vì vậy các bạn cố gắng sau khi đăng kí khóa thì hãy cố gắng hoàn tất khóa trong thời hạn cho phép nhé.
 
 
- Giảm giá 50% học phí để hỗ trợ học viên học lại môn thi chưa thành công: việc hỗ trợ này chỉ được áp dụng 1 lần/môn học cho mỗi học viên đối với các khóa học đã từng học tại TRANNACCA 
 
 
- Tài liệu miễn phí và cam kết duy nhất trong khóa học đã bao gồm trong học phí chỉ bao gồm Lecture Notes và Revision Kit. Riêng Sách Study Text là hỗ trợ tặng kèm của TRANNACCA nên phần tài liệu này được xem như tài liệu tham khảo (có thể thay đổi theo theo thời gian và theo từng môn) nên việc cập nhật và mua sách Sách Revision Kit và Study Text sẽ tùy thuộc vào quyết định của học viên.
 
 
- Các tài liệu được biên soạn độc quyền và cung cấp miễn phí bởi TRANNACCA trong phạm vi đào tạo khóa học Online nhằm hỗ trợ tốt nhất cho học viên và chỉ lưu hành nội bộ. Học viên không được chia sẻ và khai thác thương mại các tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự cho phép của TRANNACCA và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu bị phát hiện.
 
 
- Những trường hợp sau khi đã truy cập vào tài khoản thành công thì Trann chỉ hỗ trợ nếu liên quan đến nội dung bài giảng/bài tập. Riêng những lỗi phát sinh chủ quan về đường truyền mạng hoặc lỗi yêu cầu kỹ thuật do không thực hiện theo đúng hướng dẫn hoặc lỗi phát sinh từ thiết bị học tập của học viên thì sẽ không được hỗ trợ.
 
 
- Học phí không hoàn lại dưới bất kì hình thức nào.

 

 

 

Tính pháp lý của khóa học và chương trình:

 

 • Các môn học trong chương trình ACCA thuộc Văn Bằng Hành Nghề Kế Toán Công Chứng Chuyên Nghiệp do Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng Anh (ACCA) tổ chức và được sự chấp thuận bởi Bộ Tài Chính Việt Nam.

 

 • Đây là các môn học nghiệp vụ ngắn hạn và độc lập, không phải môn học liên kết đào tạo. 

 

 • Học viên hoàn toàn chủ động lựa chọn hình thức học trên nền tảng trực tuyến đối với các khóa học ACCA với sự hỗ trợ học thuật của TRANNACCA.

 

 

 

 

Bí quyết học và thi hiệu quả môn F8/AA - ACCA: 

 

Chiến lược 70:100

Trước khi thi môn F8/AA, các bạn hãy tự vạch ra cho mình 1 chiến lược cụ thể để phân bổ sức cho phù hợp. Đây là chiến lược phù hợp hơn với những bạn chỉ mới ở mức khá để các bạn nâng khả năng đậu của mình. Cụ thể là chúng ta sẽ làm hết tất cả câu hỏi, không bỏ sót câu nào, tuy nhiên với mỗi câu thì chúng ta sẽ gom tầm 70% số điểm. Tại sao như vậy? Vì chúng ta cần gom đủ các easy mark có trong mỗi bài. Trung bình mỗi bài thi ACCA sẽ gồm tầm 30%- 50% là các easy marks, sau đó là nâng cao lên. Về phần nâng cao thì sẽ tùy vào khả năng của mỗi người đễ lấy trọn điểm, tuy nhiên, mục tiêu chính vẫn nên bảo toàn tầm ớ mức 70%.  Chiến lược này phù hợp để thi lý thuyết vì nhìn lý thuyết thì thấy khó nhưng thật ra lại dễ lấy điểm hơn toán vì dựa trên khả năng tư duy và nhìn nhận vấn đề. Nên nhiều bạn quen với cách thức học sách vở trước đây, cảm thấy đây là môn tốn sức nhất và đâm ra sợ nó. Ngược lại, nếu bạn nhìn thấy cơ hội kiếm easy marks từ chính các câu hỏi nhỏ thì môn này để lấy 50% là hoàn toàn nằm trong khả năng.

 

 

Vận dụng kiến thức dựa trên “Common sense”

 

Đây là điểm yếu của nhiều bạn khi học ACCA vì đa phần các bạn vẫn chưa quen với việc học kiến thức theo phương pháp gắn nó với thực tiễn, huống chi gặp ngay môn Audit and Assurance thì nhiều bạn không biết sử dụng kiến thức như thế nào cho đúng luôn. Thực ra, việc áp dụng kiến thức phải dựa trên common sense trước. Nắm được bí quyết này rồi, từ giờ các bạn đừng nghĩ rằng kiến thức môn F8 khô khan nữa mà hãy biến nó thành kiến thức của mình bằng cách quan sát các vấn đề xng quanh chúng ta hằng ngày và áp dụng kiến thức đó vào cuộc sống.

 

“Common sense tc là nếu bn đt mình trong 1 tình hung thc tế, thì bn s gii quyết như thế nào?”

 

Ví dụ: bạn đang cần thực hiện các bước kiểm tra chi tiết (substantive test, test of detail) về hàng tồn kho (inventory) chẳng hạn, và bạn được chỉ định đi quan sát việc kiểm kho, bạn sẽ làm gì? Hãy tưởng tượng nó cũng giống như bạn đi ngang các shop thời trang/cafe, sinh tố,v..v.. bạn thấy người ta kiểm hàng, lúc đó bạn thấy gì?

+ Không có nhập hàng hay xuất hàng được để tránh lộn xộn, và quan trọng là tốn thời gian kiểm đi kiểm lại

+ Khi kiểm kho, bạn thấy người ta luôn có tờ giấy, trong tờ giấy đó không cần để ý nhiều, nhưng ít nhất phải có lượng (quantity) và giá (price)

+ Bạn có thấy người ta cầm máy tính tay ra tính lại xem giá và số lượng?

+ Bạn có thấy người ta đối chiếu từ sổ ra thực tế và ngược lại?

+ Bạn có để ý xem nếu hàng kiểm có vấn đề về chất lượng, người ta làm gì?

Không nhất thiết phải ép bản thân ngồi học thuộc lý thuyết mà hãy vận dụng nó vào trong cuộc sống, và bạn sẽ thấy việc học nhẹ nhàng hơn nhiều.

 

 

Lectures Notes -> Revision -> Lectures Notes -> Revision -> Past/Mock exams

 

Đầu tiên các bạn sẽ dành cho thời gian để tổng hợp các thông tin và kiến thức mà các bạn sẽ cần phải nắm được trong môn F8/AA. Sau này, khi các bạn đã có cuốn Lectures Notes của TRANNACCA thì có thể hoàn toàn dựa vào đây để tổng hợp kiến thức cho mình. Sau đó, chúng ta chia những phần kiến thức này theo kế hoạch từng tuần. Trung bình cho mỗi môn sẽ cần học trong 2 tháng hoặc ít hơn nếu bạn lên kế hoạch từ ban đầu tốt hơn

 

Và bắt đầu quá trình ngồi cày Revision Kit. Để đảm bảo khả năng hiểu bài, thì lần đầu làm revision kit sẽ được xem là “trải nghiệm” tức là dùng kiến thức từ Summary notes để làm, từ đó tìm ra những phần còn thiếu sót và bổ sung vào Summary notes. Sau đó, ở lần làm Revision Kit thứ 2 sẽ là áp dụng các kiến thức một cách đầy đủ nhất.

 

Cuối cùng chính là làm Mock Exam. Ở giai đoạn Mock exam, các bạn cần giải định mình đang tham gia như ở phòng thi thật, và đa số các bạn làm Mock Exam đều cảm thấy mình rớt, vì kiến thức khá mông lung và các bạn không nhớ gì hết! Đó chỉ là phản ứng thông thường khi chúng ta tự tạo áp lực cho mình thôi, nên các bạn cũng không cần phải quá sợ hãi. Chính việc Mock exam sẽ giúp các bạn điều chỉnh lại thời gian phân bổ cho phù hợp cũng như “trám” lại lần cuối những lỗ hỗng kiến thức mà bạn đang gặp phải

 

 

Heading và Paragraph

 

Một trong những phương pháp để giúp phần trình bày của chúng ta trở nên chuyên nghiệp và tốt hơn (để examiner chấm bài cũng dễ hơn) chính là sử dụng Heading. Việc nhiều bạn khi làm bài thi cảm thấy rất tốt mà cuối cùng thành ra lại rớt một phần đến từ việc thiếu sử dụng Key words trong bài làm của mình, khiến cho Examiner cảm thấy chúng ta không thể nói đúng về những vấn đề mà Case Study đề cập và mất điểm. Vì vậy, từ lúc làm bài tập, hãy cố gắng tập cho mình thói quen, là hãy cố gắng tóm gọn vấn đề bằng những Key words. 

 

Vic phát trin heading xut phát t vic hc Key words

 

Heading đi trước, đoạn văn (paragraph) sẽ đi sau. Trong đoạn văn, chúng ta nên dành từ 2-3 câu là hợp lí. Những bạn nào viết nhanh sẵn rồi thì có thể viết nhiều thêm nếu thích tuy nhiên với những bạn không quen thi viết luận thì viết dài hơn thì sẽ không đủ thời gian. Câu đầu tiên, chúng ta sẽ khái quát lại vấn đề từ Heading (key words chúng ta đã đề cập ở trên). Câu 2 chúng ta sẽ giải thích cụ thể về vấn đề được nói đến trong bài hoặc nói về các hệ lụy (effect, impact) của nó như thế nào. Câu 3 chúng ta có thể nói về solutions cho vấn đề trên hoặc đưa ra các nhận định (nếu còn thời gian dư)

 

 

Thực hành trắc nghiệm

 

Khi thi trắc nghiệm, kiến thức của bạn sẽ phải rộng nghĩa là toàn bộ kiến thức bạn phải nắm được nên những bạn nào đã quen với cách học và thi trắc nghiệm từ các môn F1/BT, F2/MA và F3/FA thì đây không phải là 1 vấn đề quá lớn. Và nếu có thời gian, hãy tìm đọc lại các bài thi trắc nghiệm ở những môn trước để nâng điểm của mình lên. Với môn F8/AA, tỉ lệ trắc nghiệm là 30 điểm, nếu những bạn chịu khó tập làm trắc nghiệm thì đây thật sự là số điểm rất tốt để “vớt” điểm lên và giảm bớt áp lực cho các bài tự luận hoàn toàn.

 

 

 

Survival tips in Exams: "Tại sao mình đã học rất chăm chỉ, làm bài tập siêng năng mà thi mãi vẫn chưa PASS?

 

Có bạn thi 2, 3 lần cũng có người thi đến tận lần thứ 7 vẫn chưa thành công. Vậy thì, TRANNACCA sẽ cho các bạn một vài mẹo nhỏ sẽ giúp các bạn cảm thấy môn F8/AA không phải là "Impossible Mission"
 
 
 
1️⃣ Hệ thống hóa toàn bô kiến thức F8 theo chuỗi sau:
 
 
Objective of Assurance ➡️ Audit Engagement ➡️ Planning and Risk Assessment ➡️ Audit Assertions (hạng mục kiểm toán) ➡️ Evidence Gathering ➡️ Method of Sampling and Threshold of Audit Sampling ➡️ Internal Control Assessment (weaknesses / consequences / recommendation) ➡️ Test of Control (Control Objectives/Test of Control) ➡️ Substantive Test ➡️ Contingent Events affecting to Audit Report ➡️ Audit Opinion and Report.
 
 
 
2️⃣️ Phương pháp kiểm toán theo trình tự toàn diện:
 
 
✔️Audit items (inventory/receivable/cash/payroll/etc.)
 
➡️Audit Assertions (hạng mục kiểm toán được trên P/L hay SFP như Existence (SFP) sẽ là Occurence (P/L)
 
➡️ Audit Verbs (các bạn có thể xem hình bên dưới những cụm từ mà Trann đã lọc cho các bạn học viên của mình)
 
➡️ Case Study Mapping (áp dụng theo Case Study, không nói lý thuyết suông)
 
 
 
 
3️⃣️ "Cân đo đong điểm" thực tế cho mỗi câu chính xác:
 
 
❌ Đề cho 4 điểm => Mỗi ý 2 điểm => Khả năng Rớt Cao!
 
✅ 1 ý = 0.5 - 1.5 điểm là tối đa (tùy theo độ khó và cấp độ câu hỏi của bài). 
 
 
 
4️⃣️ Phân loại Level of Verb của từng bài để xác định cấp độ khó và phân bổ ý cho phù hợp.
 
 
Define/State/Outline ➡️ Explain/Briefly Describe ➡️ Analysis ➡️ Discuss/ Comment ➡️ Conclusion ➡️ Recommendation.
 
 
 
5️⃣Môn F8 là môn lý thuyết, vì vậy điểm số sẽ "keo kiệt" hơn những môn khác.
 
Điểm tối đa cho mỗi ý thường rơi vào nhiều nhất là 1.5 điểm/ý với điều kiện là ý của bạn phải xuất sắc và phù hợp với Case Study cũng như vận dụng động từ và hạng mục kiểm toán chính xác. Vậy thì nếu không được về chất lượng thì các nên tập trung vào SỐ LƯỢNG (phương pháp áp dụng theo bước 3). Đề cho 4 điểm thì nên viết từ 3-4 ý, mỗi ý từ 1-2 câu.
 

“Thi gian “Lag” càng nhiu, thì kh năng các bn dành thi gian cho các câu khác s càng ít!”

 

Đối với 180 phút làm bài, thì mỗi câu sẽ tương ứng với 1.8 phút. Và số điểm của mỗi câu sẽ tương ứng với thời gian cần thiết mà bạn dành cho mỗi câu. Đó là lí do vì sao các bạn cần thực hành Mock/Past exams trước ở nhà để xem khoảng thời gian “lag” mà các bạn có thể chấp nhận được. Khi thời gian dành cho mỗi câu kết thúc, chúng ta cần chuyển sang bài khác, vì các bạn phải luôn nhớ rằng, Easy marks được phân bổ đồng đều cho các câu. Hi sinh thời gian quá nhiều cho một câu sẽ khiến các bạn đánh mất Easy marks ở các câu khác.

 

 
6️⃣Sử dụng HEADING/KEYWORD 
 
Sử dụng tiêu đề/Keyword trước khi diễn giãi cụ thể từng ý là chiến lược thông minh giúp các bạn "thay lời muốn nói" với Examiner về ý mình định viết. Việc sử dụng Heading hoặc Keyword còn hiệu quả cực kì đối với phần Internal Control Assessment và Test of Control. 
 
 
 
7️⃣️ Nên dành 10 - 15 phút đầu giờ thi để PLANNING!
 
15' đầu tiên có vai trò rất quan trọng giúp bạn hình dung được cấu trúc câu hỏi cũng như Examiner Expectation. Vì vậy, 15' này là thời gian quý nhất với chúng ta để ngồi nghĩ ra càng nhiều càng tốt các keywords đựa trên dữ kiện và thông tin của đề cho. Sau đó, toàn bộ thời gian còn lại của bạn sẽ chỉ cần tập trung vào phát triển ý và hoàn tất câu hỏi thôi.
 
 
 
8️⃣️ Không nên lặp ý và viết lan man
Có 1 lời khuyên dành cho các bạn muốn tối ưu hóa điểm của mình là không nên lặp ý! Nếu ý đó bạn đã viết ở trên thì hạn chế lặp lại ý đó ở phần bên dưới hoặc qua câu hỏi khác. Điều này sẽ khiến giám khảo (Examiner) nghĩ rằng bạn bị thiếu ý, chỉ mới quanh quẩn ở lý thuyết cũng như chưa đủ sáng tạo và linh động trong việc triển khai thêm nhiều ý hay ho mà họ đã giấu trong Case Study. Nếu không triển khai được ý, thì bạn cũng có thể làm chắc ý hiện tại, chứ ĐỪNG VIẾT LAN MAN. Vừa tốn thời gian mà lại chẳng có thêm điểm nào.
 
 
 
 
TRANNACCA tặng các bạn bộ Audit Techniques verbs cho phần Audit Test để các bạn có thể tham khảo và chuẩn bị tốt cho kì thi môn F8/AA - ACCA.
 
 
No photo description available.
 
 
 
 
 
TRANNACCA
 
 
 
 

Tag liên quan

Bình luận

Hiển thị tất cả kết quả cho ""